Warsztaty na Konfrencji Po Drugiej Stronie Lustra

13 kwietnia 2019 będziemy mieli po raz drugi przyjemność gościć na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Po Drugiej Stronie Lustra.

Anita razem z Jankiem Topczewskim przyjacielem Centrum DBT Emocje poprowadzą warsztat mający na celu zapoznanie uczestników z trzema umiejętnościami, stosowanymi w terapii dialektyczno – behawioralnej, które służą rozwinięciu skuteczności interpersonalnej. DEAR MAN, GIVE i FAST, są to umiejętności opracowane przez amerykańską badaczkę i psychoterapeutkę Marshę Linehan. Pomagają one w możliwie najskuteczniejszym osiąganiu celów w kontekście relacji.
Omawiane umiejętności koncentrują się na sytuacjach, w których celem jest zmiana czegoś lub powstrzymanie kogoś przed dokonaniem zmiany. Jego funkcją jest zwiększenie szansy na osiągniecie celu, przy jednoczesnym nienarażaniu na szwank relacji interpersonalnych.

DEAR MAN

DEAR MAN to anagram od słów: opisywanie (Describe), wyrażanie uczuć (Express feelings), stanowcze wyrażanie pragnień (Assert wishes), wzmacnianie (Reinforcement), podtrzymywanie uważności (stay Mindful), okazywanie pewności siebie (Appear confident), negocjowanie (Negotiate). Są to techniki, które są pomocne w uzyskiwaniu tego, czego w danej sytuacji potrzebujemy.

GIVE

GIVE skupia się na skuteczności w podtrzymywaniu relacji. Jej składowe streszczone są w skrócie: łagodność (be Gentle), okazywanie zainteresowania (Act interested), uprawomocnianie (Validate), swobodne zachowanie ( use an Easy manner).

FAST

FAST, czyli umiejętność zachowania szacunku do siebie, opiera się na uczciwości ( be Fair), nieprzepraszaniu (no Apologies), trzymaniu się wartości (Stick to values), prawdomówność (be Truthful).

Wyniki badań potwierdzają działanie tych umiejętności w związku z poprawą skuteczności interpersonalnej (Jameson, 2016).

Do zobaczenia!

Jesteśmy bardzo podekscytowani samym wydarzenim i nie możemy się doczekać!

wydarzenie na FB